El consistori rep un ajut dels fons NextGeneration per poder construir habitatges en règim de lloguer social

Divendres, 28 d'abril de 2023 a les 14:00

Una subvenció de 1,2 milions d’euros permetrà aportar una part per al finançament de dues promocions amb 16 habitatges cadascuna a la zona de La Rasa. El consistori també està a l’espera de poder rebre un altre ajut per impulsar una tercera promoció a la mateixa zona amb 55 habitatges més.

L’Ajuntament ha rebut una subvenció d’1,2 milions d’euros dels fons NextGeneration que atorga la Unió Europea que es destinaran a finançar una part de la construcció de dues promocions amb un total de 32 habitatges en règim de lloguer social en dues finques que són propietat municipal. Aquests dues finques, situades als números 110 i 112 del carrer Alt de Sant Pere (La Rasa), tenen una superfície de 712 i 655 m2 respectivament i podrien acollir dues promocions de 16 habitatges cadascuna. Aquests fons europeus s’engloben en el Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges de lloguer social que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la UE.

La intenció de l’Ajuntament és que la convocatòria per a l’adjudicació de les obres de construcció d’aquests habitatges es destini a fundacions sense ànim de lucre que s’encarregarien de la seva construcció i posterior gestió. Aquest projecte es fa amb el compromís de destinar, com a mínim, el 25% dels habitatges a joves menors de 35 anys i un altre 25% per a contingències especials (casos de meses d’emergència, discapacitats intel·lectuals, col·lectius vulnerables amb risc d’exclusió social, refugiats, persones de més de 65 anys, dones víctimes de violència familiar i masclista, víctimes de terrorisme, famílies nombroses i monoparentals).

Durant la sessió del Ple del mes d’abril, també es va aprovar la desafectació d’un terreny de propietat municipal, situat al número 87 del mateix carrer Alt de Sant Pere i amb una superfície de 1.157 m2, que ha canviat la seva qualificació de domini públic a bé patrimonial, per tal que es pugui cedir el dret de construcció a una entitat sense ànim de lucre, L’Ajuntament està a l’espera de saber si podrà obtenir una altra subvenció del fons Next Generation que permetrien impulsar una tercera promoció amb 55 habitatges més en règim de lloguer social.

En el mateix Ple, i degut a que les bases de les subvencions exigeixen que les obres per a la construcció d’aquests Habitatges de Protecció Oficial (HPO) comencin en un termini màxim de set mesos, també es va aprovar per tràmit d’urgència encarregar i delegar en la Junta de Govern local l’adopció dels actes i els acords necessaris per a l’obtenció dels ajuts dels Fons NexGeneration en el termini de temps marcat i que es podrien incomplir a causa del calendari electoral de les properes setmanes.

La regidora d’Habitatge, Jessica Segovia, va manifestar durant el Ple la seva satisfacció per poder impulsar una promoció d’habitatge de protecció oficial al municipi, fet no es produeix des de l’any 2010, mentre que l’alcaldessa, Laura Campos, va justificar que l’actual moment d’emergència habitacional justifica que s’hagin delegat en la Junta de Govern Local totes les accions necessàries per obtenir a temps la subvenció europea.

Darrera actualització: 28.04.2023 | 14:56