Aprovat provisionalment el pla per consolidar Vallençana Baixa

Divendres, 1 de juny de 2018 a les 00:00

El Ple del mes de maig ha aprovat de forma provisional el Pla de Millora Urbana (PMU) de Vallençana Baixa, que afecta bàsicament el carrer Quixot.

L'Ajuntament, que havia consensuat el projecte amb el veïnat, ara l'ha de portar a la Generalitat de Catalunya per tal que l'aprovi definitivament. L'objectiu del projecte és l'ordenació d'aquest àmbit i canviar la seva qualificació urbanística de sòl urbà no consolidat a consolidat. El PMU va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local el passat desembre de 2017.

Al sector, hi ha una trentena de parcel·les amb edificacions i habitatges implantats en una zona urbana no consolidada i algunes es destinen a usos no regularitzats, com d'aparcament o de magatzem. Algunes de les xarxes de serveis són molt precàries o inexistents. L’Ajuntament pressuposta l'actuació en 1,5 milions d'euros, que s'han de sufragar entre el consistori i el veïnat, que ho hauran d'assumir en funció de les càrregues i l’aprofitament de cada solar.

El PMU té una superfície de 18.333 m2, a la qual s'accedeix per la carretera BV-5011 i llinda amb els terrenys d'una antiga bòvila i amb l'espai natural de la Serralada de Marina. El projecte proposa mantenir els eixos viaris existents, adequar-ne les rasants, pavimentar i dotar tota la zona d'enllumenat públic, concentrar i disposar en continuïtat tots els espais verds públics per crear un eix a mode de rambla, mantenir el tipus d'ordenació d'edificació aïllada amb espais exteriors privats enjardinats i incorporar-hi la xarxa de sanejament i hidrants.

El president de l'Àrea Territorial, Jordi Sánchez, va mostrar ahir la seva satisfacció per l'aprovació del punt del Ple i va afirmar que "l'actual govern està assumint la responsabilitat d'endreçar la ciutat" i fa afegir que "hem començat a solucionar l'Estany de Gallecs i Vallençana Baixa i després vindran altres zones com Can Pomada o la zona 21 de Terra Nostra".

 

 

Darrera actualització: 04.06.2018 | 14:22