Aprovat el calendari fiscal per al 2019

Dijous, 27 de desembre de 2018 a les 09:00

Les persones que vulguin domiciliar el pagament dels tributs o bé, aportar nova informació tenen temps per fer-ho fins al 15 de gener.

L'Ajuntament ha aprovat el calendari de pagament d'impostos i taxes municipals de l'any 2019. Pel que fa a les ordenances que recapta directament l'Ajuntament, el termini voluntari de pagament dels impostos és el següent: taxa de mercats ambulants, del 14 de gener al 15 de març; impost de tracció mecànica de vehicles mediambientals, de l'1 de març al 2 de maig; la taxa de cementiri, del 23 d'abril al 25 de juny; l'impost sobre béns immobles urbans, rústics i bices (Ibiu), del 6 de maig al 8 de juliol; i la taxa de residus, del 19 de setembre al 19 de novembre.

Un any més, es manté el 5% de l'Impost de Béns Immobles Urbans (Ibiu) per a aquelles persones que en tinguin domiciliat el pagament, així com la possibilitat de cobrament bancari a quatre terminis, sistema amb el qual també es podrà abonar la taxa de residus i l'impost de vehicles mediambientals. El calendari de pagament dels terminis domiciliats de l'Ibiu i de la taxa de residus serà l'1 de març, l'1 de juny, el 2 de setembre i 2 de desembre. Les persones que vulguin sol·licitar la domiciliació bancària o bé, notificar a l'Ajuntament qualsevol informació relacionada amb els impostos, tenen com a data màxima per fer-ho el 15 de gener. Al web municipal, www.montcada.cat, es pot descarregar l'imprès de sol·licitud de domiciliació. Per a la resta de tributs domiciliats o per a les persones que només vulguin pagar en una única quota, el càrrec es farà l'1 de març.

L'impost de vehicles de tracció mecànica, menys els mediambientals, i el d'activitats econòmiques (IAE) els gestiona l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona. El termini voluntari de pagament de l'impost de vehicles anirà de l'1 de març al 2 de maig; qui pagui pel banc a partir d'aquest any ho haurà de fer fraccionat a 4 quotes, que es descomptaran 1'd'abril, l'1 de juliol, l'1 d'octubre i el 2 de desembre. Respecte l'IAE, el pagament s'haurà de fer entre el 19 de setembre i el 19 de novembre i si es fa pel banc, la quota es descomptarà el 4 de novembre. Per als pagaments i sobre qualsevol altre gestió vinculada a aquests dos impostos, s'ha de contactar directament amb l'ORGT (C. Aigües, 3; 934 729 171; www.orgt.diba.cat).

Darrera actualització: 02.01.2019 | 12:14