Aprovada una nova ordenança per ordenar la circulació de vehicles de mobilitat personal

Divendres, 29 d'abril de 2022 a les 00:00

Els objectius d’aquesta normativa, que també afecta la resta de vehicles de mobilitat sostenible com les bicicletes o les joguines sense motor, són els d’adaptar-se als darrers canvis dels reglaments de Circulació i Vehicles, així com garantir la protecció del usuaris de les vies, en especial els vianants.

  • A partir de l’entrada en vigor d’aquestes modificacions, els VMP s’equipararan als vehicles i hauran de complir les seves normes: només podrà anar una persona, amb una edat mínima de 15 anys, i no es podrà circular a més de 25 km/h.
  • A més, el conductor haurà de portar casc obligatòriament i tindrà prohibit portar auriculars o manipular aparells de telefonia. Hauran de circular, com a norma general, per la calçada o per un carril bici en el sentit de circulació.

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat per unanimitat de forma inicial la nova ordenança municipal de circulació de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) amb l’objectiu de adaptar-la als canvis que s’han fet als últimes mesos als reglaments generals de Circulació i de Vehicles. Aquesta nova ordenança és fruit del treball realitzat per part de la regidoria de Mobilitat i la Policia Local amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb la voluntat de regular a aspectes que no apareixen a la llei de forma general i adequar-les a les particularitat de la via urbana del municipi, fent que resulti fàcil d’interpretar per a la ciutadania i, alhora, d’aplicar per part dels agents de l’autoritat.

La nova ordenança, que es pot consultar al web www.montcada.cat, reflecteix l’ampli ventall de modalitats de mobilitat sostenible, reconeix els seus drets i deures i fomenta la convivència diària, garantint la protecció de tots els usuaris de les vies, en especial els vianants com a col·lectiu més vulnerable en l’àmbit de la circulació. Aquestes vehicles, que representen una forma de mobilitat sostenible amb una massa i velocitat superior als vianants però amb menor entitat que els de motor, es poden dividir en diferents categories: joguines o ginys sense motor, cicles (d’almenys dues rodes i propulsats per l’energia muscular de la persona), bicicletes de pedals amb pedaleig assistit (equipades amb un motor elèctric auxiliar), vehicles de mobilitat personal (d’una o més rodes i d’única única plaça, propulsat exclusivament per motors elèctrics) i cicles de motor (vehicles de motor de dues rodes lleugers).

Les noves incorporacions són especialment importants a l’hora de determinar les normes que han de complir els VMP, que estan cada dia més presents a la via pública. En aquest sentit, l’ordenança indica que en aquest tipus de vehicles només podrà anar una persona, que ha de tenir una edat mínima de 15 anys, i que no podrà circular a més de 25 km/h. A més, haurà de portar casc obligatòriament i el seu conductor tindrà prohibit portar auriculars o manipular aparells de telefonia. A partir d’ara, els VMP tindran l’equivalència a un vehicle i, per tant, en situacions amb poca lluminositat hauran de dur una llum per davant i per darrera, així com elements reflectants. Hauran de circular, com a norma general, per la calçada o per un carril bici en el sentit de circulació i només podran ocupar la vorera quan estiguin utilitzant un carril bici senyalitzat, però no segregat –en aquests casos, hauran de reduir la seva velocitat màxima fins al 10 km/h. En canvi, aquest tipus de vehicles sí podran circular per parcs públics, àrees de vianants (com és el cas del passeig que discorre per sobre de la C-17) i per carrers de convivència senyalitzats amb placa S-28 i amb una plataforma única on conviuen vehicles i vianants. En aquestes vies, com és el cas del carrer Major, els VMP podran circular en els dos sentits de la circulació, amb una velocitat que respecti el pas dels vianants i amb una distància mínima de 1,5 metres amb les persones i les façanes dels edificis.

Durant la seva intervenció al Ple, el regidor de Mobilitat, Jaume Teixidó, va destacar que l’objectiu de les modificacions que s’han fer a l’ordenança són els “d’armonitzar les normes de circulació per les més adients a les necessitats actuals i que serveixi per una millor ordenació dels vehicles de mobilitat personal”.

L’incompliment d’aquestes normes pot derivar en sancions que tindran una quantia que dependrà si la infracció és lleu, greu o molt greu. En aquest sentit, l’Ajuntament té la intenció d’engegar properament una campanya d’informació a la ciutadania per donar a conèixer aquestes noves normes. De moment, la nova ordenança tindrà un període d’exposició pública durant 30 dies i en aquest termini es podran presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments. Passat aquest temps, i si no hi ha cap proposta de modificació, l’ordenança estarà aprovada definitivament sense necessitat d’un nou acord del Ple.

Darrera actualització: 03.11.2022 | 07:18