Aprovada la llista provisional de sol·licituds admeses per a optar als pisos protegits de la Font Pudenta

Divendres, 16 de febrer de 2007 a les 00:00

De les 357 sol·licituds presentades, 299 sol·licituds han estat acceptades i 58 excloses.

L'empresa municipal Montcada Òptima va aprovar ahir la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses per a optar a un dels 36 pisos de protecció oficial que l'empresa Alcaraz està construint al passeig de la Font Pudenta 78-80.

Aquesta llista estarà exposada al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Montcada i Reixac (av. Unitat, 6) del 26 de febrer i fins a quinze dies comptats a partir d'aquesta data. Durant aquest període, les persones interessades podran presentar les al·legacions que creguin oportunes. La llista provisional també es podrà consultar a través de la web municipal (www.montcada.cat). Un cop transcorregut aquest termini, s'aprovarà la llista definitiva i se celebrarà el sorteig dels pisos, previst per a la última setmana del mes de març.

Per optar a un d'aquests pisos, els interessats havien de presentar la seva sol·licitud, així com també, documents que acreditessin el compliment de tots els requisits: no superar en 6,5 vegades el salari mínim interprofessional, no ser propietaris de cap habitatge protegit o de venda lliure amb més de 50 m2, estar empadronat a Montcada i Reixac des de fa almenys sis anys i tenir el pis com a residència habitual. El termini per presentar les sol·licituds va finalitzar el passat divendres 2 de febrer.

Darrera actualització: 01.06.2018 | 12:59