Avisos

  • Documentació tècnica d'obres (OME, OMA i CPOU) 6 de novembre de 2019

    Amb l’objectiu de facilitar la revisió tècnica dels projectes i documentació tècnica presentada en les sol·licituds de llicències urbanístiques, el Servei d’Urbanisme, Llicències i Habitatge ha redactat un llistat de “Documentació tècnica necessària pels procediments de llicències urbanístiques i Comunicacions prèvies d’obres”

Darrera actualització: 15.06.2016 | 12:29
Darrera actualització: 15.06.2016 | 12:29