Es prorroguen les mesures de protecció social i econòmica en matèria d’habitatge

Dimecres, 3 de novembre de 2021 a les 00:00

S’amplia fins al 28 de febrer de 2022 la suspensió dels procediments de desnonament i llançaments de les llars vulnerables sense alternativa habitacional.

Les mesures de protecció per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica en matèria d’habitatge han estat prorrogades fins al 28 de febrer de 2022. El passat 26 d’octubre, el Govern de l’Estat va dictar un reial decret llei per prorrogar les mesures de protecció social per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica. Amb aquesta nova prorroga s’amplia fins al mes de febrer la suspensió dels procediments de desnonament i llançaments de les llars vulnerables sense alternativa habitacional. Aquesta suspensió no s’aplicarà en determinats casos d’ocupació de l’habitatge sense títol, per exemple, si l'ocupació es produeix quan l'habitatge habitual o la segona residència sigui d'una persona física; l'entrada a la llar sigui conseqüència de delicte; existeixin indicis que l'habitatge s'està utilitzant per fer activitats il·lícites o el domicili sigui de titularitat pública o privada destinats a habitatge social i ja s'hagués assignat a la persona adjudicatària, entre d’altres.

També es prorroga, fins el 31 de març de 2020, el període en el que l'arrendador o propietari afectat per la suspensió dels desnonaments o llançaments pot sol·licitar una compensació a l'administració.

Darrera actualització: 21.03.2022 | 13:05