Regidoria de Serveis socials, polítiques d'inclusió i sanitat

Serveis Socials. Atenció presencial amb cita prèvia
Telèfons: 935 753 430 (Casa de la Vila) o  934 451 889 (Kursaal)
A/e: serveissocials@montcada.org

SERVEIS SOCIALS

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atenen els ciutadans i ciutadanes de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt organitzat d'accions professionals amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Objecte principal del serveis socials bàsics
L'objecte principal és promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir amb persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situacions de risc social o d'exclusió. S'organitzen territorialment i estan dotats d'equips multidisciplinaris orientats a l'atenció individual, familiar i comunitària.
Ofereixen atenció, orientació i assessorament sobre tots els serveis i prestacions als quals es pot accedir. També poden promoure mesures d'inserció social i laboral, i de prevenció i atenció a maltractaments.
Tramiten les prestacions econòmiques d'urgència social, les prestacions econòmiques d'àmbit municipal, i les altres que els siguin atribuïdes.
Igualment treballen amb les entitats i associacions de la seva zona en projectes conjunts relacionats amb l'atenció social. D'aquesta manera contribueixen a prevenir el risc d'exclusió i enforteixen els llaços de cohesió social.
Els centres d'atenció social disposen d'educadors/es i treballadors/es socials. Aquests professionals valoraran la situació personal i social per determinar l'orientació més adequada.

Funcions dels Centres de Serveis Socials:

  • Avaluar les situacions de necessitat.
  • Oferir informació i assessorament en relació als drets i els recursos socials.
  • Dissenyar programes individuals d'atenció per a persones i famílies.
  • Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport.
  • Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
  • Promoure la inserció social, laboral i educativa dels usuaris.
  • Gestionar prestacions d'urgència social i determinades prestacions econòmiques.
  • Dissenyar i portar a terme projectes d'atenció grupal i comunitària.

Catàleg de serveis


POLÍTIQUES D'INCLUSIÓ

Les actuacions o polítiques d’inclusió són aquelles accions que tenen com a objectiu principal combatre, ja sigui de forma estratègica, preventiva o pal·liativa, els factors que poden provocar una situació de vulnerabilitat o de risc d’exclusió social en una persona o col·lectiu, i així facilitar la seva inclusió en els espais socials i comunitaris claus.
L’equip de polítiques d’inclusió tracta de concretar, impulsar i implementar les polítiques d’inclusió social en la ciutat, potenciant la perspectiva comunitària com a estratègia per enfortir els programes i accions d’inclusió social.
Les estratègies d’intervenció estan orientades a enfortir les capacitats i recursos individuals i col·lectius, l’apoderament de les persones que permeti fer front i gestionar amb més possibilitats les situacions de vulnerabilitat.
L’equip tècnic de polítiques d’inclusió és un equip multidisciplinar en l’àmbit de les ciències socials, a fi de coordinar i executar els serveis i programes propis, com fer suport tècnic a les diferents àrees municipals per tal d’articular una perspectiva d’inclusió en tots els eixos de les polítiques que es porten a terme a la ciutat.
En aquests moment des de polítiques d’inclusió es presta el Servei de Primera Acollida per a Persones Immigrades i el Servei d’Acció Comunitària

Masia, 39 - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona
Telèfon: 934 451 889 (Kursaal)
Telèfon: 935 753 430 (Casa de la Vila)
Adreça electrònica: serveissocials@montcada.org
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 22.12.2021 | 09:09