Projecte de masoveria urbana a Montcada i Reixac

Dimecres, 24 d'abril de 2019 a les 00:00

La masoveria urbana és’una sistema contemplat i regulat per la llei d’habitatge, mitjançant el qual la propietat d’un edifici o vivenda desocupada cedeix el dret a viure-hi a una persona i/o família a canvi de no pagar el lloguer o fer-ho parcialment, amb el compromís de reformar o mantenir l’immoble en bones condicions. L’elaboració del projecte a Montcada i Reixac ha rebut el suport econòmic de la Diputació de Barcelona.

La proposta local contempla la creació d’una borsa de masoveria gestionada per l’Oficina Local d’Habitatge, en la qual hi haurà persones demandants d’habitatge i propietàries. Per tal de poder beneficiar-se d’aquest servei, la persona que esdevenir masovera haurà d’estar empadronada a Montcada i Reixac un mínim de dos anys, haurà d’estar inscrita a la borsa de d’habitatge de protecció oficial, tenir uns mínims de capacitats tècniques i els recursos econòmics suficients per a la inversió inicial necessària per dur a terme la reforma.

Darrera actualització: 21.01.2020 | 13:43