Notícies
REGIDORIA
PLANS, CAMPANYES I PROGRAMES
  • Pla de prevenció de drogues i pantalles Pla Local en Prevenció de Drogues i Pantalles 2018-2022 28.11.2017

    El Pla Local de Prevenció de Drogues i Pantalles 2018 – 2022 recull les línies estratègiques, els projectes i les actuacions concretes que estructuraran les polítiques de prevenció al llarg dels pròxims quatre anys. Es tracta, doncs, d’un pla estratègic fonamental a l’hora d’ordenar els recursos disponibles i planificar-los per tal d’oferir una resposta eficient a les necessitats de la població jove (en aquest cas d’entre 12 a 29 anys) de la ciutat en l’àmbit de les drogues, i altres conductes o factors de risc com els relacionats amb les pantalles.

  • Punt d'Assessorament en Drogues i Pantalles Punt d'assessorament en drogues i pantalles 08.04.2019

    El PASSA dissenya estratègies per a la promoció de la salut posant l'accent en potenciar l'adquisició d'habilitats i/o capacitats de cada persona i família per a un creixement òptim. A la vegada, ofereix suport tècnic a professionals aportant eines de detecció i intervenció socioeducativa en situacions de consums problemàtics.