Maria Rosa Borràs Ventura

ERC-AM

5a tinenta d'alcaldessa
Regidora delegada de Cultura i Patrimoni
Regidora delegada de Serveis Generals

Dades personals

Lloc de naixement: Montcada i Reixac
Data de naixement 13-08-1958

Perfil

  • Cicle formatiu superior d’Administració i Finances, (Institut Tècnic Lestonnac).
  • Batxillerat, Col·legi Lestonnac.
  • Títol Oficial de Francès a l’Escola Oficial d’Idiomes.
  • Certificat de català, nivell C.

Trajectòria professional

  • Funcionaria de carrera de 1991 a 2019. Regidoria de serveis socials de l'Ajuntament de Montcada i Reixac
  • Responsable de gestió administrativa de les empreses Porcelanas Buher i Fepor SA de 1977 a 1990.

Retribució anual bruta: 31.080,10 €

Telèfon: 935 726 474
Adreça electrònica: mrborras@montcada.org
Darrera actualització: 09.12.2019 | 12:24