Mapa de capacitat acústica

El Ple, en sessió de data 26 de març de 2015, va aprovar definitivament la revisió del mapa de capacitat acústica de Montcada i Reixac, amb la desestimació de les al·legacions presentades i la correcció de l'error detectat de manera que es desclassifica el Parc de la Font Pudenta (que apareixia com C2) i es classifica l'IES La Ferreria com A2 i el centre de serveis com B2.
Atenent al compliment de l'acord aprovat, es publica el mapa de capacitat acústica del municipi Montcada i Reixac per a general coneixement.

Mapa de capacitat acústica (Arxiu comprimit format shape i altres)

Arxius en PDF:

El mapa de capacitat acústica zonifica el territori segons els objectius de qualitat acústica i els usos del sòl. Així tenim:

Zones de sensibilització acústica i usos del sòl

Delimitació de les zones de soroll de carreteres

Darrera actualització: 07.11.2019 | 07:19