Octubre Trans-Dia de l'Acció per la Despatologització Trans* 2021

Dijous, 21 d'octubre de 2021 a les 00:00

Manifest de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, la Taula LGTBI i l'Observatori Contra l'Homofòbia

El mes d’octubre commemorem el Dia d’Acció per la Despatologització Trans*. Després de dècades de lluita per part de col·lectius LGTBI a tot el món, finalment, l’any 2018, l’Organització Mundial de la Salut va aprovar la despatologització de les identitats trans*.

Malgrat els assoliments ja aconseguits, encara queda molt per fer. En molts àmbits la transfòbia va lligada a estigmes, prejudicis i estereotips patologitzadors  que  tenen efectes en les vides de les persones trans*: l’abandonament primerenc de la formació reglada, conseqüència de l'assetjament escolar; la discriminació en els processos de selecció laboral i en conseqüència, una altíssima taxa de desocupació i precarització, entre d’altres situacions.

Més que mai hem de fer-nos sentir, perquè les nostres veus i reivindicacions s'escoltin i visibilitzin, i no siguin oblidades, menystingudes, ignorades o silenciades.

Queden molts aspectes per aconseguir una despatologització plena, per això reivindiquem:

  • La immediata aplicació real i efectiva de tots els nostres drets conquerits, perquè no quedin en lletra morta.
  • L’aprovació de lleis a nivell estatal que garanteixin l'absoluta i plena igualtat de drets i tracte per a totes les persones trans*, independentment del seu lloc de residència, la seva edat o la seva situació administrativa en l'Estat espanyol.
  • La necessària formació del personal de totes les administracions públiques.
  • El suport a la infància, adolescència i joventut expulsada de les seves llars i les seves famílies per la seva identitat de gènere i la protecció de les persones trans* durant la seva etapa formativa.
  • La no patologització de  les identitats de gènere, amb conceptes com “incongruència de gènere”, en els principals manuals de diagnòstic de salut mental.
  • La lluita contra la discriminació en el treball i l’aplicació real de les bonificacions destinades a la contractació de persones trans* amb la finalitat de reduir l’alta taxa de desocupació que pateix aquest col·lectiu.

Les persones trans* continuem estant subjectes a una llei estatal patologitzadora que ens obliga a sotmetre'ns a procediments mèdics i a declarar-nos com a malaltes perquè la nostra identitat sigui reconeguda. És d’urgència democràtica aprovar la Llei estatal trans* que despatologitza els cossos, les experiències i les identitats trans*.

Així i tot, aquestes lleis no serveixen de res sense el suport de la societat i la seva implicació. Cal un marc social en un Estat de ple dret i democràtic que defensi la nostra diversitat i que no obligui  les persones trans* i persones no binàries a complir amb els estàndards de la resta de la societat per a merèixer respecte i dignitat. S’ha de vetllar per les decisions sobre el propi cos, els processos de transició, tant mèdics com socials, i reivindicar que l’expressió de gènere no defineix la identitat.

Continuarem lluitant per una societat justa i democràtica, per una societat on capiguem totes, totis i tots, on poder viure les nostres vides sense discriminacions i lliures de violències!

Darrera actualització: 21.10.2021 | 13:57