S'amplia el termini per a la sol·licitud dels préstecs estatals per a arrendataris d'habitatge afectats per la covid-19

Dimecres, 9 de desembre de 2020 a les 07:52

S’ha publicat l’ Ordre Ministerial TMA/1134/2020, de 30 de novembre, que fixa nous terminis per a la sol·licitud i formalització dels préstecs estatals per a arrendataris d'habitatge afectats per la covid-19, ja prorrogats prèviament.

La nova Ordre Ministerial TMA/1134/2020, de 30 de novembre, fixa nous terminis per a la sol·licitud i formalització dels préstecs ja prorrogats prèviament

​Les ajudes establertes al Real decret llei 11/2020 consisteixen en l'aval i la bonificació total de despeses i interessos per a l'arrendatari que sol·liciti el préstec. Es tracta de préstecs per termini de sis anys prorrogables per altres quatre i per una quantia de fins a 5.400 euros.

 A l'Ordre TMA/378/2020, de 30 d'abril es defineixen els criteris y requisits dels arrendataris que poden accedir a aquests ajuts i l'1 de maig de 2020 es va subscriure el conveni entre el MITMA i l'ICO per a la gestió dels avals i de la subvenció de despeses i interessos per part de l'Estat als arrendataris.

 Els terminis establerts finalitzaven, el 30 de setembre passat, per a la sol·licitud, i el 31 d'octubre per a la formalització.

 Aquests terminis van ser prorrogats a l'Ordre TMA/378/2020, de 30 d'abril, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, fins al 30 de novembre i 31 de desembre, respectivament.

 La nova Ordre Ministerial (TMA/1134/2020, de 30 de novembre) fixa nous terminis per als ja inicialment previstos i prorrogats, així:

  • El termini per a sol·licitar els préstecs és fins al 31 de maig de 2021.
  • El termini per a formalitzar els préstecs és fins al 30 de juny de 2021.

Aquesta Ordre preveu una nova pròrroga de tres mesos d'aquesta mesura, en cas que sigui necessari, que s'haurà de d'aprovar mitjançant una nova Ordre ministerial

Darrera actualització: 09.12.2020 | 07:50