Noves condicions d’accés als ajuts urgents en matèria d’habitatge

Dijous, 28 de gener de 2021 a les 00:00

S’ha publicat al DOG de 26 de gener de 2021 la Resolució TES/126/2021, de 15 de gener, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i el procediment per concedir-les.

La Resolució incorpora ajustaments que permetran ajudar a més famílies que, per les dificultats actuals sobrevingudes, fan que es trobin en una situació de risc d'exclusió residencial imminent.

Les novetats més rellevants són:

  • Incorporació d'una nova modalitat: prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer derivat de l' impacte econòmic i social de la Covid19 (no serà necessari l'informe social que es demana demanem en altres prestacions).
  • Increment i unificació dels topalls màxims de l' import del lloguer i de la hipoteca per totes les demarcacions.
  • Modificació de l' import màxim de la prestació, de 3.000 euros a 4.500 euros, així com la prestació complementària per a les despeses de fiança i d'accés a l'habitatge en règim de lloguer, passant de 750 a 800 euros com a import màxim.
  • Increment de l' import de les incompatibilitats entre ajuts, passant de 3.000 a 4.500 euros.
  • Altres modificacions de detall, per ordenar i aclarir conceptes específics per a tenir en compte en la valoració de l'expedient.
Darrera actualització: 28.01.2021 | 09:18