Estadístiques del Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH) de l'any 2020

Dijous, 18 de febrer de 2021 a les 13:58

El punt de servei SIDH de l’Ajuntament de Montcada i Reixac va iniciar 84 expedients i va realitzar 57 entrevistes durant l’any 2020.
El total d’expedients oberts ascendien a 97, dels quals més del 50% varen ser validats i tramesos a les entitats financeres. Durant el 2020 es varen tancar 28 expedients relatius a intermediacions (4), assessoraments (16) i informació (8).

Malgrat els efectes de la pandèmia el servei ha incrementat substancialment el nombre d’expedients iniciats respecte de l’any anterior (77), així com lleugerament el nombre d’ entrevistes (55); respecte els expedients oberts de l’any anterior (44) l’ increment és notable i pel que fa el nombre d’expedients tancats de l’any anterior aquest va ser de 58.  

El SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN DEUTES DE L’HABITATGE (SIDH) és un servei gratuït d’informació (sobre les opcions que hi ha per afrontar els problemes de pagament de l’habitatge -préstec hipotecari o renda de lloguer- i per redreçar la situació), assessorament (personalitzat sobre les diverses mesures o alternatives de resolució de la seva situació) i intermediació (negocia amb les entitats ­financeres perquè acceptin les propostes de solució acordades).  El servei està orientat a persones amb dificultats per afrontar el pagament del deute hipotecari o ésser avaladors d’habitatges que estan en situació d’impagament; persones amb dificultats per afrontar les quotes de lloguer, quan l’habitatge és propietat d’entitats financeres o fons d’inversió; persones en risc d’exclusió residencial que siguin antics deutors hipotecaris residents a l’habitatge amb posterioritat al llançament, o amb contractes no vigents o acordats amb l’anterior propietari de l’habitatge; persones consumidores en situació de sobre endeutament i persones que detecten qualsevol clàusula abusiva a la seva hipoteca.

Per situacions d’impagament del deute hipotecari o del lloguer, és important tenir en compte que: L’habitatge en risc de pèrdua ha d’ésser la residència habitual i habitatge únic, excepte en casos d’avaladors i altres excepcions. S’ha d’estar en situació d’impagament per una pèrdua de feina o una disminució important dels ingressos. I, en qualsevol dels casos, cal haver negociat prèviament possibles alternatives amb l’entitat financera sense haver arribat a cap acord.

El servei és ofert per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb l’Ajuntament de Montcada i Reixac, i amb la participació dels col·legis d’advocats.

Per informació i assessorament relacionat amb el punt de SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN DEUTES DE L’HABITATGE de l’Ajuntament de Montcada i Reixac us podeu adreçar mitjançant el correu electrònic sidh4@montcada.org o bé el telèfon 93 572 64 96 de 9.00 a 14.00 hores.

Darrera actualització: 18.02.2021 | 14:02