Reglament d'usos d'instal·lacions esportives

  1. El present reglament té per objecte la regulació del règim d’utilització i gestió de les diferents instal·lacions esportives municipals, garantint per una banda els drets dels usuaris i per l’altre establir les necessàries obligacions i deures d’aquests.
  2. Els drets i obligacions dels usuaris previst per aquest Reglament es referiran a l’IME, atès que les instal·lacions esportives es troben adscrites a efectes de la seva gestió a aquest organisme.
Darrera actualització: 23.11.2017 | 15:25