V Concurs Instagram Festa Major 2021

Dijous, 21 de gener de 2021 a les 00:00

Bases de participació

1. OBJECTE I FINALITAT

L’objecte del concurs és implicar a la ciutadania en la Festa Major i promocionar la ciutat mitjançant la participació en el concurs de fotografia que se celebrarà durant els dies de Festa Major, a través de la xarxa Instagram.
Caldrà participar a través de l’etiqueta #concursfmmir21

2. PARTICIPACIÓ

Participació oberta a totes les persones, sense límit d’edat. És imprescindible que el perfil de la persona participant sigui públic.

3. TEMA

Actes relatius a la Festa Major de Montcada i Reixac 2021, que se celebrarà del 21 al 24 de maig de 2021.
Qualsevol fotografia que no hagi estat realitzada a la Festa Major 2021 no serà admesa a concurs.

4. OBRES

Cada autor podrà pujar un màxim de 2 fotografies.
Les fotografies es pujaran a Instagram abans de les 24 hores del dimarts 25 de maig.
No s’acceptaran fotografies etiquetades fora de la data establerta.

5. JURAT

El jurat estarà format per tècnics municipals de la Regidora de Cultura i Patrimoni i membres de l’Agrupació Fotogràfica de Montcada i Reixac (AFOTMiR).

6. VEREDICTE

Es realitzarà a la seu de l’AFOTMiR (Centre Cívic Antigues Escoles de Mas Rampinyo. C. Alt de Sant Pere, 73. Montcada i Reixac) el divendres 28 de maig, a les 18 h, i serà obert al públic.

7. PREMIS

Hi haurà 3 premis:

  • 1r Premi. Val regal valorat en 200 € i sessió fotogràfica d’estudi a la seu de l’AFOTMiR.
  • 2n Premi. Val regal valorat en 150 €.
  • 3r Premi. Val regal valorat en 100 €.

Els tres premiats tindran una subscripció gratuïta d’un any com a socis de l’AFOTMiR.

8. GUANYADORS

Els guanyadors es notificaran el dissabte 29 de maig per mitjà d’Instagram.
Per acceptar el veredicte, els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb l’organització mitjançant l’adreça afotmir.festamajor@gmail.com en un termini màxim de 24 hores.
Una vegada acceptat el veredicte, els noms dels guanyadors es farà públic a la pàgina web i a les xarxes socials de l’Ajuntament de Montcada i Reixac i de l’AFOTMiR.

9. EXPOSICIÓ I ENTREGA DE PREMIS

Les fotografies guanyadores s’exposaran a l’Auditori Municipal de Montcada i Reixac de l’1 al 20 de juny de 2021.
L’entrega de premis es farà l’1 de juny, a les 19.30 h, a l’Auditori Municipal de Montcada i Reixac.

10. DRETS SOBRE LES IMATGES

La titularitat dels drets morals i l’explotació de la propietat intel·lectual sobre les obres digitals pertany a l’autor.
L’Ajuntament adquireix únicament els drets que s’especifiquen a continuació:

  • Les persones participants cedeixen, en règim de no exclusivitat, a l’Ajuntament de Montcada i Reixac i a l’AFOTMiR les fotografies participants al concurs amb caràcter gratuït i amb finalitat exclusivament de difusió.
  • Els drets de reproducció, comunicació publica i transformació de les obres digitals, únicament per a reproduir les obres digitals, de forma total o parcial, en un suport digital per a incorporar-les a una base de dades electrònica, dret a emmagatzemar-les en centres servidors, així com el dret a realitzar qualsevol altra reproducció temporal necessària per a permetre assolir els objectius d’activitats promocionals de la ciutat.
  • La comunicació pública o posada a disposició, total o parcial, de les obres digitals, donant difusió per mitjà de qualsevol canal de comunicació digital o no. Entre d’altres, les imatges publicades a Instagram, amb l’etiqueta indicada en el punt 1, seran públiques al lloc web i a les xarxes socials que utilitzen l’Ajuntament de Montcada i Reixac i l’AFOTMiR, incorporar-les a publicacions en format paper, formar part de la difusió d’activitats promocionals per la ciutat, etc.
  • Transformar o adaptar l’obra digital, sigui directament o per mitjà de tercers, quan això es consideri necessari per adequar-la al format, imatge o aparença d’internet o qualsevol altra tecnologia susceptible d’adscripció a internet.

Els participants han de garantir el compliment de l’apartat 10 i, en conseqüència, tenir plenes facultats per a participar en el present concurs i per no infringir cap dret de tercers, sigui la propietat industrial, intel·lectual, secret comercial o qualsevol altre.

11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Pujar les fotografies a Instagram amb l’etiqueta indicada al punt 1, significa l’acceptació d’aquestes bases, així com que l’organització es pugui posar en contacte amb les persones guanyadores per mitjà de la fotografia.
Els noms de les persones guanyadores es podran fer públics als canals indicats anteriorment.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, un informem que les dades dels guanyadors no s’incorporaran a cap fitxer de l’Ajuntament de Montcada i Reixac ni de l’AFOTMiR.
L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.
La persona participant en el concurs manifesta i garanteix que és propietària del contingut publicat a través d’Instagram i a la resta de canals de l’Ajuntament i l’AFOTMiR o, en cas contrari, té el dret d’atorgar els drets i les llicències pertinents; que la publicació i l’ús del seu contingut no violen, malversen ni infringeixen els drets de qualsevol tercer, incloent, sense limitació, els drets de privacitat, publicitat, d’autor, marca registrada, etc. i a respectar tota la normativa vigent de propietat intel·lectual i qualsevol altra aplicable a l’objecte d’aquestes bases.
L’organització no es fa responsable del contingut publicat, que només serà responsabilitat de la persona concursant.
La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions d’Instagram, que es poden consultar a acords legals Instagram.

Darrera actualització: 21.01.2021 | 14:36