Concurs 'Petit Poeticae 2021'

Divendres, 12 de març de 2021 a les 07:36

El concurs de poesia infantil PETIT POETICAE, s’inclou dins del cicle de poesia POETICAE, que es realitza a la primavera i que inclou diverses activitats a l’entorn de la poesia.

CONVOCATÒRIA

Hi haurà una única convocatòria en la qual podran participar tots els nois i noies, nascuts entre 2008 i 2014 (ambdós inclosos) i que compleixin les bases següents.

BASES

 1. S’establiran dues categories segons els anys de naixement
  • Categoria A: Nascuts el 2014, 2013, 2012 i 2011
  • Categoria B: Nascuts el 2010, 2009 i 2008
 2. Els poemes poden ser escrits en català o castellà, indistintament, mecanografiats o manuscrits, per una sola cara. El jurat pot desestimar el treball presentat si la lletra escrita a mà no és prou clara com per poder llegir el poema íntegrament.
 3. Els poemes han de ser originals i inèdits.
 4. El tema del poema i l’extensió és lliure. Cada participant pot presentar un màxim de tres poemes.
 5. Els participants poden optar entre presentar la seva obra en format paper o en format electrònic. La presentació dels poemes acompanyats d’un dibuix i/o imatge serà valorada positivament pel jurat.
 6. En cas que la presentació es faci en paper, cada poema s’ha de presentar en fulls DIN A4, dins d’un sobre tancat, a l’exterior del qual s’ha d’especificar el nom del concurs i la categoria. Cada poema s’ha de presentar per separat, dins d’un sobre diferent. Al sobre hi ha d’haver el nom, cognoms, adreça, telèfon, any de naixement i edat de l’autor.
 7. En cas que la presentació es faci per correu electrònic, caldrà enviar el poema en un arxiu que es pugui obrir fent servir un processador de text. El correu electrònic ha d’indicar, a l’assumpte, el nom del concurs i la categoria, i ha d’incorporar les dades següents: nom, cognoms, telèfon, adreça, any de naixement i edat de l’autor.
 8. Els exemplars presentats no es retornaran.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Dissabte 24 d’abril de 2021. Els treballs es presentaran a qualsevol de les dues biblioteques públiques de Montcada i Reixac o a l’adreça de correu electrònic: b.montcada.em@diba.cat

PREMIS

S’escollirà un poema guanyador per a cadascuna de les categories. Els premis consistiran en lots de material escolar i llibres, valorats en 50€ cadascun.
El jurat podrà declarar deserts els premis si així ho creu convenient, o bé, destacar, amb un accèssit, algun altre poema i establir el premi que consideri adient, no superior als premiats.

Darrera actualització: 12.03.2021 | 07:40