Verificació de documents electrònics

Validació de documents

Des d'aquesta pàgina vostè podrà comprovar l'autenticitat d'un document emès per nosaltres. Només es necessita introduir el número de validació (està ubicat al peu de pàgina del document).

Anar a Carpeta Ciutadana

Darrera actualització: 30.11.2020 | 08:57
Darrera actualització: 30.11.2020 | 08:57