Modificacions al padró de guals i pèrdua de placa

Modificacions en el padró de guals (canvi de nom, canvi de metres del gual, canvi del número de vehicles que utilitzen el gual i pèrdua de la placa).

Quin cost té:

Si és per pèrdua de la placa es liquiden taxes segons l'ordenança fiscal núm. 22. Si és per increment de metres la liquidació és per diferència, proporcionals als dos semestres i al núm. de metres, o al núm. de vehicles que afectin al canvi.

Qui pot sol·licitar-ho:

El propietari o inquilí de l'habitatge on hi ha el gual. Les obres d'adequació de la vorera, aniran a càrrec de l'interessat

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A l'OAC

Darrera actualització: 23.02.2018 | 11:42