Avanços i autoliquidacions de l'IVTNU

Descripció: Càlcul previ de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, quan es vol transmetre qualsevol bé immoble mitjançant venda o rebut per herència, donació, etc. El procediment d'avenços s'inicia a petició de la persona interessada previ pagament de la taxa corresponent.

El procediment d'autoliquidació s'inicia mitjançant la presentació de la còpia simple de l'escriptura de transmissió d'un bé immoble de naturalesa urbana, a instància de la persona interessada. El termini de presentació d'aquesta liquidació és de trenta dies hàbils quan es tracta d'actes entre vius i de sis mesos des de la data de la defunció en actes per causa de mort (prorrogables fins a un any prèvia sol·licitud).

Quin cost té:

Les que defineix l'ordenança fiscal quan es refereix a la taxa per l'expedició de documents administratius o a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Qui pot sol·licitar-ho:

Persona titular del bé immoble a transmetre o trasmès, o el seu representant

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC

Avinguda de la Unitat, 6 - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona
Telèfon: 935 726 474
Fax: 935 726 493
Adreça electrònica: oac@montcada.org
Horari:  
Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 9 a 14 h
Dimarts, de 9 a 19 h
-----
Vacances i ponts: de 9 a 14 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 07.08.2019 | 13:17