Targeta de transport metropolità

Carnet de transport Metropolità

Descripció: El carnet rosa metropolità i carnet rosa metropolità de tarifa reduïda, s'aplica a totes aquelles persones empadronades al municipi, majors de 65 anys o, aquelles persones amb un grau reconegut de discapacitat com a mínim del 33% (informe de l'ICASS o la Seguretat Social). En el cas dels menors d'edat la documentació a aportar serà la del menor i els seus pares o representants legals.

L'adjudicació d'una modalitat o altra de carnet va en funció als ingressos econòmics de la unitat familiar. Es consideren membres de la unitat familiar els 2 cònjuges i els fills menors de 18 anys.

Aquests ingressos es calculen de la següent manera: la suma de tots els ingressos de la unitat familiar i la divisió entre els seus membres. Si els ingressos són inferiors al indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM + 10%) de l'any en que es demana el carnet, li correspondrà el Carnet Rosa Metropolità. Si són superiors, i fins a dues vegades l'import, li correspondrà el carnet rosa metropolità de tarifa reduïda. Les persones que superin dos cops l'IPREM + 10% no el poden demanar.

El carnet d'acompanyant o passi metropolità d'acompanyant el poden demanar totes aquelles persones que acreditin mitjançant un certificat de l'ICASS, la necessitat d'anar acompanyats en els desplaçaments en transport col·lectiu públic, previa tramitació del propi Carnet rosa metropolità.

La persona interessada pot demanar-lo directament a la web de l'Àrea Metropolitana.  http://www.ambmobilitat.cat/Billetes/PaseAcompanante.aspx

Quin cost té:

Aquest procediment no està subjecte a taxes.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interresada

Cal aportar:

 • Fotocòpia del DNI (persona interessada i cònjuge)
 • Fotocòpia de la Declaració de la Renda de l'any anterior

  En cas que no s'hagués fet declaració de la renda, pel fet de no arribar al mínim anual establert per llei, l'Ajuntament farà signar una autorització a la persona interessada, per tal de poder demanar les seves dades fiscals a Hisenda.

 • Fotocòpia de reconeixement del grau de discapacitat expedit per l'ICASS o la Seguretat Social.
 • Autorització Hisenda targeta transport metropolità

 • Última nómina o acreditació dels ingresos percebuts

  En cas d'estar actiu, aturat, etc....

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A l'OAC

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC

Avinguda de la Unitat, 6 - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona
Telèfon:935 726 474
Fax: 935 726 493
Adreça electrònica: oac@montcada.org
Horari:  
De 9 a 14 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 18.09.2019 | 10:50