Reserva d'estacionament per discapacitat

Descripció: Aquest procediment s'aplica a qualsevol persona que acrediti, amb la documentació corresponent, superar el barem de mobilitat.
Els beneficis que atorga la targeta són d'aplicació a qualsevol vehicle conduït per una persona titular de la targeta d'aparcament. La persona titular de la targeta tindrà dret a la reserva d'una plaça d'aparcament quan tenint mobilitat reduïda sigui titular conductor. En el cas del titular no conductor tindrà dret a la reserva de plaça d'aparcament la persona que tenint mobilitat reduida sigui menor de 18 anys, i si és major tingui un grau igual o superior al 65%.

Requisits:

  • Superar el barem de mobilitat
  • Conduir un vehicle adaptat.
  • Tenir al seu càrrec una persona amb discapacitat

Cal aportar:

  • DNI
  • Permís de circulació del vehicle
  • Informe resolutiu de qualificació de la disminució
  • Instància

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A l'OAC

Darrera actualització: 21.11.2017 | 16:26