Registre d'entrada

Descripció: Assentament, al corresponent Llibre o Base de Dades, dels escrits i comunicacions dels particulars o d'òrgans administratius que s'adrecin a l'Ajuntament, per a constància exacta de la seva recepció.

Requisits:
Dels interessats:

  • El propi interessat pot presentar el document de què es tracti.
  • Per representació, qualsevol persona amb capacitat d'obrar, podrà actuar en representació d'altra davant les administracions públiques, i pels actes i gestions de pur tràmit, es presumeix aquesta representació. Però aquesta representació caldrà acreditar-la documentalment quan es tracti de presentar documents que suposin formular recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'altra persona.

Dels documents:

  • En els documents hi ha de constar els següents extrems: data , signatura, DNI/NIF, adreça completa, i ha de tenir un contingut

Quin cost té:

Aquest procediment no està subjecte a taxes

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o la persona representant

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A l'OAC

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC

Avinguda de la Unitat, 6 - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona
Telèfon: 935 726 474
Fax: 935 726 493
Adreça electrònica: oac@montcada.org
Horari:  
Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 9 a 14 h
Dimarts, de 9 a 19 h
-----
Horaris Setmana Santa:
Del 6 al 17 d'abril, ambdòs inclosos, de 8 a 14h

Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 29.11.2017 | 14:21