Bonificacions Montcada Aqua

Bonificacions en les quotes de Montcada Aqua per a persones de més de 65 anys en situació no activa laboralment. Persones amb un grau de disminució igual o superior a un 33% i que en cas de estar actiu laboralment, ho sigui en un centre especial de treball. 

Requisits:

 • Estar empadronat en aquest municipi.
 • Gent gran: tenir uns ingressos mensuals a nivell individual o la unitat familiar en concepte de pensions i/o ajudes regulars dels que resulti una renda per càpita igual o inferior al salari mínim interprofessional vigent.
 • Discapacitat: tenir una discapacitat valorada pel CAD igual o superior al 33% i que en cas de que el sol·licitant sigui actiu laboralment, ho sigui en un Centre Especial de Treball.

Quin cost té:

Les que defineix l'ordenança reguladora dels preus públics pels serveis de Montcada Aqua

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada

Cal aportar:

 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la declaració de la Renda de la unitat familiar

  En cas que no s'hagués fet declaració de la renda, pel fet de no arribar al mínim anual establert per llei, l'Ajuntament farà signar una autorització a les persones interessades, per tal de poder demanar les seves dades fiscals a Hisenda.

 • Certificat del cobrament de la pensió de l'interessat i cònjuge expedit per la Seguretat Social (o l'ICASS) o l'última nòmina del Centre Especial de Treball en el cas de minusvalies.
 • En cas de disminució, s'adjuntarà certificat de disminució expedit per l'ICASS o la Seguretat Social

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A l'OAC

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC

Avinguda de la Unitat, 6 - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona
Telèfon: 935 726 474
Fax: 935 726 493
Adreça electrònica: oac@montcada.org
Horari:  
De 9 a 14 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 20.12.2019 | 13:16