Alta de contragual

Descripció: Sol·licituds dels interessats que tinguin un permís de gual i necessitin d'un espai a la vorera del davant del gual per facilitar l'accés de vehicles als locals en una calçada igual o inferior a 5 metres d'amplada. 

Requisits: 

  • Ser titular del gual.
  • L'interessat assumirà les despeses que es generin de l'autorització: col·locació dels senyals i obres que comporti (pintura, paleta...) 

Quin cost té:

Les marcades en l'Ordenança fiscal núm. corresponent

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A l'OAC

Darrera actualització: 21.11.2017 | 16:20