Capçalera PAM

Eix-4 PAM Montcada i Reixac EIX 4. ENTORN NATURAL I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Una ciutat sostenible, resilient i que posa en valor l’entorn natural

4.1. Impulsar la transició ecològica, energètica i la qualitat ambiental

 • 4.1.1. Aprovació i execució del Pla d’acció de millora de la qualitat de l’aire.
 • 4.1.2. Redacció i aprovació d’un nou mapa de capacitat acústica.
 • 4.1.3. 2a edició del projecte MiraMir.
 • 4.1.4. Potenciació  de la Taula de Medi Natural.
 • 4.1.5. Redacció del Pla estratègic del medi natural a Montcada i Reixac.
 • 4.1.6. Potenciació dels plans educatius envers el medi natural, conjuntament amb escoles i entitats ecologistes.
 • 4.1.7. Conversió de la Jugateca del parc de la Llacuna en aula ambiental.
 • 4.1.8. Donar suport a la municipalització de la gestió del servei de l’aigua en l’àmbit metropolità per garantir el caràcter públic en la gestió d’aquest bé comú.

4.2. Caminar cap al residu zero

 • 4.2.1. Execució del Pla de prevenció i gestió de residus municipals per garantir l’avanç en el compliment de reciclatge i recollida selectiva que estableix la Unió Europea (50% al 2020 i 60%, al 2030).
 • 4.2.2. Potenciació  de la deixalleria municipal com a equipament fonamental en el reciclatge de residus i del compostatge casolà.
 • 4.2.3. Implementació del “Pla Montcada lliure de plàstics”, per reduir l’ús de plàstics, especialment en els envasos d’un sol ús, amb campanyes de sensibilització per a la substitució de bosses de plàstics.
 • 4.2.4. Implementació del servei de recollida de residus més adient per cada tipus de barri  i la recollida de residus comercials porta a porta per a tot el municipi i pels tipus de residus més factibles.
 • 4.2.5. Investigació i erradicació de punts reiterats d’abocaments.

4.3. Protegir l’entorn natural

 • 4.3.1. Foment de la plantació d’espècies autòctones al municipi i foment de l’erradicació d’espècies foranes.
 • 4.3.2. Impuls d’una figura de protecció al Pla de Reixac.
 • 4.3.3. Actualització de l’inventari de camins.
 • 4.3.4. Tancament d’accessos al medi natural.
 • 4.3.5. Promoció de convenis de custodia del territori per a la conservació i el manteniment de torrents i rieres entre l´Agència Catalana de l’Aigua i entitats ecologistes.
 • 4.3.6. Inici de la recuperació de les dues rieres del Pla del Besòs, tot implicant altres administracions supramunicipals (Consorci del Besòs i Àrea Metropolitana de Barcelona)
 • 4.3.7. Inversions al  Pla de gestió integral del Parc fluvial del Besòs.
 • 4.3.8. Redacció i aprovació d’ordenances municipals en l’àmbit del medi ambient.
 • 4.3.9. Coordinació amb el cos d’agents rurals per estudiar les restriccions als espais de caça.
 • 4.3.10. Creació d’una comissió de Parcs (Patronat de Collserola i de Serralada de Marina) amb la participació de l’Ajuntament, per al compliment de les ordenances dels parcs.
 • 4.3.11. Exigir a la Diputació de Barcelona un punt de vigilància, en substitució de la torre de guaita ubicada al Turó de Montcada.
 • 4.3.12. Redacció del Programa de restauració de torrents i rieres en trama urbana.
 • 4.3.13. Foment de les franges de protecció d’incendis en habitatges sense continuïtat amb la trama urbana.
 • 4.3.14. Foment i promoció de la biodiversitat del riu Besòs a la façana de la Serralada Marina.
 • 4.3.15. Creació de la unitat de medi ambient de la Policia Local.

4.4. Potenciar els espais verds urbans per naturalitzar la ciutat

 • 4.4.1. Naturalització dels escocells.
 • 4.4.2. Treballar per la integració dels corrents fluvials com a parcs urbans (riera de Sant Cugat, riu Ripoll i riu Besòs).

4.5 Impulsar la transició ecològica del municipi

 • 4.5.1. Redacció d’un Pla de cobertes verdes en edificacions.
 • 4.5.2. Transició cap a una mobilitat sostenible, tot substituint vehicles municipals de benzina i implementant el Pla del vehicle elèctric i de baixes emissions.
 • 4.5.3. Creació de l´Oficina municipal d´assessorament energètic i medi natural.
 • 4.5.4. Potenciació de l’ús d’energies renovables i l’adequació dels edificis municipals amb criteris NZEB (edificis de consum energètic gairebé zero)..
 • 4.5.5. Increment de la política d'estalvi en els consums públics d'energia: aigua, gas i enllumenat.

Eix-1. Igualtat de drets i oportunitats

Eix-2. Cohesió urbana i espai públic

Eix-3. Desenvolupament econòmic i ocupació de qualitat

Eix 5. Bon Govern, e-Administració i Innovació

DOCUMENTACIÓ

Descarrega el document del Pla d'Actuació Municipal 2019-2023. (PDF 474 Kb)

Descarregar document PAM