XXXIV Concurs de cartells Festa Major 2023

Dijous, 16 de març de 2023 a les 10:20

Bases de participació
Modalitat infantil i juvenil
Modalitat adulta

 • El concurs distingeix dues modalitats: modalitat Adulta i modalitat Infantil i Juvenil.
 • Cada concursant només pot presentar una obra.
 • La mida del cartell haurà de ser DIN-A3.

Modalitat Adulta

 • Es poden presentar persones nascudes abans de l’any 2005.

Modalitat Infantil i Juvenil

 • Poden participar infants i joves nascuts entre els anys 2005 i 2016.
 • S’estableixen 4 categories de participació:
  • CATEGORIA A: nascuts els anys 2014, 2015 i 2016
  • CATEGORIA B: nascuts els anys 2011, 2012 i 2013
  • CATEGORIA C: nascuts els anys 2008, 2009 i 2010
  • CATEGORIA D: nascuts els anys 2005, 2006 i 2007

PREMIS

 • Els cartells premiats passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, que en podrà fer l’ús que consideri convenient.

Cartell Guanyador

 • Dotat amb 800 € (caldrà deduir-ne les retencions establertes per llei).

Modalitat Adulta

 • S’atorgaran 4 premis, dotats amb 200 € cadascun.

Modalitat Infantil i Juvenil

 • S’atorgaran 4 premis (un per categoria), consistents en lots de productes artístics, culturals i educatius.
 • Si el cartell guanyador fos de la modalitat Infantil i Juvenil, el premi consistiria en un lot de productes artístics, culturals i educatius valorat en 800 €.

PRESENTACIÓ DE TREBALLS
Presencialment

 • Els treballs es lliuraran del 4 al 18 d’abril de 2023 a la Sala d’exposicions de la Casa de la Vila (C. Major, 32), de dilluns a divendres, de 9 a 20 h, i dissabtes i diumenges, de 10 a 14 h.
 • A l’hora de lliurar l’obra, s’haurà d’omplir una butlleta en què es faran constar les dades personals de l’autor/a (nom i cognoms, data de naixement, adreça, telèfon, adreça electrònica i número de DNI).
 • Els cartells no premiats s’hauran de retirar de la Casa de la Vila entre el 20 de juny i el 3 de juliol de 2023, de dilluns a divendres de 9 a 20 h i dissabtes i diumenges de 10 a 14 h. Després d’aquesta data no es respondrà de la seva conservació.

A través del correu electrònic

 • Els cartells enviats no poden sobrepassar les 8 MB.
 • Els treballs s’han d’enviar a l’adreça cultura@montcada.org, conjuntament amb la butlleta corresponent amb les dades personals de l’autor/a.
 • La butlleta es pot descarregar al web www.montcada.cat.
 • Els treballs es poden presentar fins a les 24 h del 18 d’abril de 2023.

LLIURAMENT DE PREMIS I EXPOSICIÓ

Acte de lliurament de premis

 • El veredicte del jurat es farà públic el dia de la presentació de la Festa Major 2023, a l’Auditori Municipal de Montcada i Reixac.

Exposició

 • Els cartells presentats s’exposaran a l’Auditori Municipal del 18 de maig al 18 de juny de 2023.

JURAT

 • El jurat estarà presidit per l’alcaldessa, i format per la regidora i i personal tècnic de la Regidoria de Cultura i Patrimoni i del departament de Comunicació Municipal i especialistes en el món de les arts i el disseny.
 • Les persones que representen entitats que organitzen festes majors de barri que vulguin utilitzar algun dels cartells premiats, podran escollir entre els accèssits aquell que considerin convenient com a representatiu de la festa major del seu barri.

RESOLUCIÓ FINAL

 • El jurat resoldrà qualsevol incidència que es pugui produir. La resolució final serà irrevocable. El fet de participar en aquest premi implica l’acceptació d’aquestes bases.

Més informació:
Regidoria de Cultura i Patrimoni.
Tel. 935 651 121
A/e: cultura@montcada.org

Darrera actualització: 16.03.2023 | 10:25