Restauració dels valors patrimonials del Parc de les Aigües

Divendres, 20 de gener de 2023 a les 12:15

El Parc de les Aigües serà restaurat amb l’objectiu de fer millores al Rec Comtal i al jardí romàntic de la Casa de les Aigües.

Millora de l’espai patrimonial

Pel que fa al Rec Comtal, l’obra permetrà, entre altres accions, millorar la seva accessibilitat com a espai patrimonial, permetent-ne un ús universal i no discriminatori; augmentar la visibilitat de la seva traça i els seus espais adjacents per millorar la seguretat en tot el recinte; restaurar els elements constructius singulars, com la boca de la mina o la seva reixa, per protegir-los de la degradació del pas del temps; millorar el drenatge per facilitar la recollida d’aigües; eixamplar la connexió amb la futura escola bressol d’El Viver; i implantar una revegetació amb espècies autòctones que potenciïn la biodiversitat, així com introduir vegetació aquàtica, potenciant el seu ús com a recurs hídric.

Actuació a la Casa de les Aigües

En relació amb la Casa de les Aigües, es realitzaran accions de millora a la font modernista del seu jardí romàntic. Aquesta, juntament amb el seu vas perimetral, serà restaurada per millorar les seves instal·lacions amb l’objectiu de facilitar un futur aprofitament de recursos hídrics dels pous; garantir la salubritat de l’entorn del brollador, que també serà restaurat com a hàbitat per a espècies vegetals, per vetllar per la salut dels usuaris. Alhora, s’implementarà una revegetació del perímetre de la font amb espècies arbustives florals.

  • Pressupost: 338.178 €
  • Durada: Quatre mesos
  • Finançament: Ajuntament de Montcada i Reixac i AMB
  • Licitació: AMB
  • Direcció Facultativa: AMB
Darrera actualització: 23.01.2023 | 11:08

Imatges