Pacificació de l'avinguda Terra Nostra

Divendres, 20 de gener de 2023 a les 12:00

L’avinguda de Terra Nostra passarà a ser d’un únic sentit en direcció Montcada Centre, gràcies als treballs d’asfaltat. L’objectiu és pacificar aquest vial i augmentar l’espai per a vianants a tot el carrer i crear un espai més segur d’accés a l’escola Mitja Costa.

Aquesta actuació, que s’emmarca en el Pla d’asfaltat 2022, consistirà en la intervenció sobre el paviment del vial, en un tram de 780 metres comprès entre l’N-150 i l’avinguda de la riera de Sant Cugat. Els carrers Antoni Pujades i Montsant mantindran el doble sentit i el camí paral·lel a la riera de Sant Cugat s’arranjarà perquè sigui transitable per als vehicles.

Millora de la seguretat i mobilitat

El projecte inclou l’eliminació d’un carril de circulació, així augmentant l’espai per a vianants, que tindrà una amplada de 3 metres en el costat del carrer més proper a les vies de tren. La intervenció no es farà amb obra sinó amb urbanisme tàctic, pintant i delimitant l’espai amb pivots. Per tal que els vehicles redueixin la velocitat, els aparcaments se situaran en ziga-zaga i per millorar la seguretat dels vianants a l’hora de travessar el carrer, els estacionaments propers als passos de vianants seran per a motos i bicicletes.

Potenciar la seguretat del camí escolar

També s’ampliarà l’espai d’accés als centres educatius Mitja Costa i l’escola bressol, i a la part baixa del carrer Antoni Pujades, s’instal·larà un semàfor automàtic per regular el trànsit al pas de l’autobús. D’altra banda, es modificarà  el recorregut de la línia d’autobús 155, augmentant fins a cinc el nombre de parades. A més, es rebaixarà el pas inferior sota el pont de la línia ferroviària R4.

  • Pressupost: 250.000€
  • Durada: 3 setmanes
  • Finançament: Diputació de Barcelona
  • Licitació: SORIGUÉ (+ menors)
  • Direcció Facultativa: Ajuntament Montcada i Reixac
Darrera actualització: 23.01.2023 | 11:09

Imatges