Nota informativa en relació a obres als edificis

Dimarts, 26 de maig de 2020 a les 14:04

Informació actualitzada d’acord amb l’ordre “SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad”

Condicions per al desenvolupament d’activitats relacionades amb les obres d’intervenció als edificis.

  1. S’aixeca la suspensió de les activitats relacionades amb les obres d’ intervenció als edificis existents establerta per l’Ordre “SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad”. En la realització de les obres a les quals es refereix l’apartat anterior es garantirà en tots els casos les mesures adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat entre les persones de dos metres.

Per a més informació dels tràmits i documentació necessària per a la sol·licitud de llicències d’obres i comunicacions prèvies d’obres, podeu consultar a la web: https://www.montcada.cat/temes/urbanisme/ o bé enviar un correu electrònic: urbanisme@montcada.org.

Darrera actualització: 26.05.2020 | 14:04