Minideixalleries

Circuit de mobiliari urbà per dipositar petits elements (bombetes, piles, etc.)

Aquest mobiliari, amb fins a set compartiments, serveixen per reciclar: piles de botó, bateries de telèfons mòbils, CD i DVD, bombetes incandescents, halògenes i de baix consum, telèfons mòbils i carregadors, tòners i cartutxos de tinta i cintes de casset i vídeo.

Aquesta és la seva localització:

  • Carrer Reixagó / Molí (Can Sant Joan)
  • Plaça Lluís Companys (Montcada Centre)
  • Passeig de Rocamora / Carrer Guadiana (Montcada Centre)
  • Camí de la Font Freda / Rambla Països Catalans (Montcada Nova)
  • Carrer Baix de Sant Pere / Puigcerdà (Mas Rampinyo)
  • Passeig Sant Jordi / Carrer Verdi (Mas Duran)
  • Avinguda Terra Nostra / Carrer Alzina (Terra Nostra)
  • Carrer de la Circumval·lació / Petúnies (Can Cuiàs)

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Josep Pubill, cap de Serveis municipals


Àrea responsable:

Àrea Territorial


Unitat responsable:

Serveis municipals


És un servei obligatori:

No
Darrera actualització: 13.11.2023 | 11:46