Millora del paviment del Parc de La Llacuna

Projecte acabat

L’objecte de l’obra ha estat l’estabilització de camins i accessos de paviment granular de sauló, on es produïen xaragalls i arrossegaments de material produïts per l’escorrentia superficial. Aprofitant l’actuació també s’ha endreçat el sistema de recollida d’aigües per desaiguar-les a la xarxa de drenatge.

Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 16.05.2023 | 07:19