Casals Esportius 2023

Divendres, 17 de març de 2023 a les 08:10

Regidoria d'Esports


OFERTA DE PLACES VACANTS

A partir de les 9 h del 22 de maig. Més informació

LLISTATS D'ASSIGNACIÓ DE PLACES

Can Cuiàs - Estadi Municipal - Pavelló Miquel Poblet - Zona Esportiva Centre


 

CASAL MULTIESPORTIU

 • Casal Multiesportiu Pavelló Municipal Miquel Poblet
 • Casal Multiesportiu Zona Esportiva Centre
 • Casal Multiesportiu Zona esportiva Can Cuiàs

TORNS

 • Primer torn: del 26 de juny al 14 de juliol
 • Segon torn: del 17 al 28 de juliol

EDAT DELS PARTICIPANTS I ESPAIS ESPORTIUS        
Infants de Montcada i Reixac amb any de naixement comprès entre el 2009 i el 2019

Llocs Casal Multiesportiu

Any de naixement Espais de l'activitat física
Pavelló Municipal Miquel Poblet De 2009 a 2014 Pavelló Miquel Poblet (Camí de la Font Freda, 3)
Zona Esportiva Centre (c. Bonavista, s/n)
Zona Esportiva Centre De 2015 a 2019 Zona Esportiva Centre (c. Bonavista, s/n) i Escola Reixac
Zona esportiva Can Cuiàs De 2009 a 2019 Zona esportiva Can Cuiàs (parc del Turó Blau)
Zona esportiva Centre (c. Bonavista, s/n)

ACTIVITATS PREVISTES

Pavelló Municipal Miquel Poblet
Zona Esportiva Centre
 • Jocs individuals
 • Tallers esportius
 • Habilitats motrius esportives
 • Cursets de natació (1 hora al dia)
 • Ritmes d’estiu/fitness
 • Esports alternatius
 • Habilitats tècniques esportives
 • Esports individuals
 • Iniciació a esports amb raqueta
 • Activitats amb material alternatiu
Zona esportiva Can Cuiàs
 • Jocs individuals
 • Tallers esportius
 • Habilitats motrius esportives
 • Ritmes d’estiu/fitness
 • Esports alternatius
 • Habilitats tècniques esportives
 • Esports individuals
 • Iniciació a esports amb raqueta
 • Activitats amb material alternatiu
 • Piscina lúdica (2 hores setmanals)

* Totes les activitats, en les seves diferents propostes, s’adaptaran en funció de l’edat i del desenvolupament de les capacitats de l’alumnat i es podran modificar segons les necessitats de programació i característiques del grup.

HORARIS I PREUS

    Primer Torn
del 26 de juny
al 14 de juliol de 2023
Segon torn:
del 17 al 28 de juliol
de 2023
LLOC HORARIS PREUS PREUS
Pavelló Municipal Miquel Poblet de 8 a 9 h (acollida) 47,94 € 35,70 €
de 9 a 13 h (sense dinar) 3r i 4t 122,40 € 91,80 €
de 13 a 14 h (ludoteca) 3r i 4t 47,94 € 35,70 €
de 9 a 14 h (sense dinar) 168,30 € 122,40 €
de 9 a 15 h (dinar inclòs) 229,50 € 163,20 €
de 9 a 17 h (dinar inclòs) 275,40 € 193,80 €
Zona Esportiva Centre
Zona Esportiva Can Cuiàs
de 8 a 9 h (acollida) 47,94 € 35,70 €
de 9 a 13 h (sense dinar) 122,40 € 91,80 €
de 9 a 15 h (dinar inclòs) 229,50 € 163,20 €
de 9 a 17 h (dinar inclòs) 275,40 € 193,80 €
de 13 a 14 h (ludoteca) 47,94 € 35,70 €

* Menjador i horaris de tarda: es realitzaran a la Zona esportiva Centre. excepte el Casal de la Zona Esportiva Can Cuiàs, que es fan a Can Cuiàs). L’alumnat es traslladarà a la Zona Esportiva Centre acompanyat per l’equip de monitoratge. Les famílies o persones tutores hauran de fer la recollida en aquesta instal·lació al final de l’activitat.
* Caldrà un nombre mínim d’inscrits per realitzar els serveis complementaris d’acollida, ludoteca, dinar i tarda.

BONIFICACIÓ

Bonificació del 20% a residents, a partir del segon germà inscrit al mateix torn.

NOMBRE DE PLACES

Nombre de places limitades.
L’organització es reserva el dret de redistribuir el nombre total de places assignades per franges d’edat.

INSCRIPCIONS: DE L’11 AL 21 D’ABRIL

 • Inscripció telemàtica
 • Inscripció presencial: de l’11 al 21 d’abril, a les oficines de la Regidoria d’Esports (C. Tarragona 32), amb cita prèvia, al telèfon 935 650 999, en horari d’atenció al públic:
  • Dilluns, dimecres i divendres: de 9 h a 14 h
  • Dimarts i dijous: de 9 a 14 h i de 16.30 a 19 h.

El fet de fer la inscripció no garanteix l’obtenció de plaça.
L’ordre de sol·licitud d’inscripció no dona cap dret preferent a l’assignació de plaça.

Novetat important! A l‘hora de fer la inscripció es requerirà la preautorització bancària, per fer el cobrament del preu públic del casal, de manera automàtica, a partir del 17 de maig, a totes les persones inscrites que tinguin plaça assignada al casal multiesportiu.

SORTEIG

Un cop feta la inscripció, s’obtindrà un número d’identificació, necessari per participar en el sorteig de places, en el cas que la demanda superi l’oferta.

CONFIRMACIÓ DE PLAÇA I PAGAMENT AUTOMÀTIC

Un cop fet el sorteig (quan la demanda superi a l’oferta de places) es confirmarà per correu electrònic l’adjudicació de la plaça i es realitzarà el cobrament de forma automàtica.
S’enviarà un SMS informant del dia i de l’import  concret que es cobrarà pel casal multiesportiu.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Les sol·licituds d’inscripció hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

 • Fotografia recent de l’infant
 • Fotocòpia de la targeta sanitària
 • Fotocòpia del carnet o certificat de l’estat de vacunació de l’infant
 • Llibre de família (en el cas de germans)
 • Autorització de participació a les activitats del Casal d'Estiu i drets d'imatge
 • Altres documents acreditatius necessaris per a consultar o verificar dades.

REUNIÓ INFORMATIVA GENERAL

El dimecres 29 de març, a les 17.30 h, es farà una reunió informativa dels casals esportius, a l’Auditori Municipal (Plaça de l'Església, 12) 

^Pujar^


CASAL ESPECÍFIC DE FUTBOL

TORNS

 • Primer torn: del 26 de juny al 14 de juliol
 • Segon torn: del 17 al 28 de juliol

EDAT DELS PARTICIPANTS I ESPAIS ESPORTIUS        
Infants de Montcada i Reixac amb any de naixement comprès entre el 2007 i el 2017

Llocs Casal Futbol

Any de naixement Espais de l'activitat física
Estadi Municipal La Ferreria De 2007 a 2017 Estadi Municipal la Ferreria (c. Progrés, s/n)
Zona Esportiva Centre (c. Bonavista, s/n)

ACTIVITATS PREVISTES

Estadi Municipal La Ferreria
 • Sessions d’entrenament i perfeccionament de les habilitats tàctiques i tècniques de futbol per a jugadors i porters.
 • Sessions teòriques
 • Activitats lúdiques i recreatives
 • Piscina lúdica (2 hores setmanals)

*Totes les activitats, en les seves diferents propostes, s’adaptaran en funció de l’edat i del desenvolupament de les capacitats de l’alumnat i es podran modificar segons les necessitats de programació i característiques del grup.

HORARIS I PREUS

    Primer Torn
del 26 de juny
al 14 de juliol de 2023
Segon torn:
del 17 al 28 de juliol
de 2023
LLOC HORARIS PREUS PREUS
Estadi Municipal La Ferreria de 8 a 9 h (acollida) 47,94 € 35,70 €
de 9 a 13 h (sense dinar) 122,40 € 91,80 €
de 9 a 15 h (dinar inclòs) 229,50 € 163,20 €
de 9 a 17 h (dinar inclòs) 275,40 € 193,80 €
de 13 a 14 h (ludoteca) 47,94 € 35,70 €

*Menjador: el servei de menjador es farà a l’Estadi Municipal de la Ferreria.
* Caldrà un nombre mínim d’inscrits per realitzar els serveis complementaris d’acollida, ludoteca, dinar i tarda.

BONIFICACIÓ

Bonificació del 20%, a residents, a partir del segon germà inscrit al mateix torn.

NOMBRE DE PLACES

Nombre de places limitades.

L’organització es reserva el dret de redistribuir el nombre total de places assignades per franges d’edat.

INSCRIPCIONS: DE L’11 AL 21 D’ABRIL

 • Inscripció telemàtica
 • Inscripció presencial: de l’11 al 21 d’abril, a les oficines de la Regidoria d’Esports (Montcada Aqua – c/ Tarragona 32), amb cita prèvia, al telèfon 935 650 999, en horari d’atenció al públic:
  • Dilluns, dimecres i divendres: de 9 a 14 h
  • Dimarts i dijous: de 9 a 14 h i de 16.30 a 19 h.

El fet de fer la inscripció no garanteix l’obtenció de plaça.
L’ordre de sol·licitud d’inscripció no dona cap dret preferent a l’assignació de plaça.

Novetat important! A l‘hora de fer la inscripció es requerirà la preautorització bancària, per a fer el cobrament del preu públic del casal, de manera automàtica, a partir del 17 de maig, a totes les persones inscrites que tinguin plaça assignada al casal de futbol.

SORTEIG

Un cop feta la inscripció, s’obtindrà un número d’identificació, necessari per a participar en el sorteig de places, en el cas que la demanda superi l’oferta.

CONFIRMACIÓ DE PLAÇA I PAGAMENT AUTOMÀTIC

Un cop fet el sorteig (quan la demanda superi a l’oferta de places) es confirmarà per correu electrònic l’adjudicació de la plaça  i es realitzarà el cobrament de forma automàtica.

S’enviarà un SMS informant del dia i de l’import  concret que es cobrarà pel casal de futbol.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Les sol·licituds d’inscripció hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

 • Fotografia recent de l’infant
 • Fotocòpia de la targeta sanitària
 • Fotocòpia del carnet o certificat de l’estat de vacunació de l’infant
 • Llibre de família (en el cas de germans)
 • Autorització de participació a les activitats del Casal d'Estiu i drets d'imatge
 • Altres documents acreditatius necessaris per a consultar o verificar dades.

REUNIÓ INFORMATIVA GENERAL

El dimecres 29 de març, a les 17.30 h, es farà una reunió informativa dels casals esportius, a l’Auditori Municipal (Plaça de l'Església, 12).

Darrera actualització: 08.08.2023 | 08:39