Casal d'estiu jove

Dilluns, 25 de maig de 2020 a les 09:47

Banner Casal de Joves 2020

INFORMACIONS GENERALS:

 • Les inscripcions al casal d’estiu jove seran del 2 al 8 de juny 2020. Es realitzaran per correu electrònic a cantauler@montcada.org.
 • S’habilitarà el telèfon 667 173 249 per atendre consultes. Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h i dimarts i dijous de 17h a 20h.
 • Les places s’assignaran per rigorós ordre d’arribada de les inscripcions per correu elctrònic.
 • Es considerarà que un jove està INSCRIT quan ha presentat tots els documents necessaris dins els terminis establerts.
 • Sense haver presentat tots els documents i realitzat el pagament no es podrà assistir a l’activitat.

DOCUMENTACIÓ:

 • Les famílies hauran de fer arribar al correu cantauler@montcada.org els documents.
  • A descarregar del web, omplir i signar:
   • Fitxa mèdica.
   • Fitxa d’inscripció i drets d’imatge.
  • A aportar per les famílies:
   • Fotografia actual (pot estar a la fitxa d’inscripció).
   • Foto targeta seguretat social.
   • Foto carnet de vacunació
  • Altres:
   • Declaració responsable covid-19: Document que farem arribar per correu electrònic un cop formalitzada la inscripció i assignada la plaça. L’haurà de portar el primer dia de casal.
   • Justificant de pagament: Document que hauran de fer arribar per correu electrònic abans del 16 de juny, un cop formalitzada la inscripció i assignada la plaça.
 • Una inscripció es considerarà vàlida quan la família hagi presentat tots els documents abans del dia 8 de juny (a exempció de la declaració jurada covid-19 i el justificant de pagament). Les persones en llista d’espera també hauran d’haver presentat aquests documents.
 • Quan arribi una inscripció en què hi faltin documents la família tindrà dos dies per a presentar els documents que falten sinó perdrà la plaça i es comptabilitzarà la inscripció el dia que els presenti tots.
 • El justificant de pagament s’haurà de fer arribar abans del dia 16 de juny. Si no és així es perdrà la plaça i serà cedida algú de la llista d’espera. No es podran fer pagaments en efectiu.

TERMINIS:

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS. Del 2 al 8 de juny
Presentar per correu electrònic els següents documents:

 • Fitxa mèdica
 • Fitxa d’inscripció i drets d’imatge
 • Fotografia actual (pot estar a la fitxa d’inscripció)
 • Foto targeta seguretat social
 • Foto carnet de vacunació

El 10 de juny l'organització enviarà un correu confirmant les places. En el mateix correu es facilitarà el numero de compte per tal de fer el pagament i la declaració de responsable covid-19 que el jove haurà de portar signada el primer dia d’activitat.

Del 10 al 16 de juny. Període per a fer el pagament via transferència bancària. Cal enviar el justificant per correu electrònic.

Dilluns 29 de juny. Inici del Casal d’Estiu Jove!

Darrera actualització: 25.05.2020 | 10:27