Casal d'estiu esportiu

Dimarts, 26 de maig de 2020 a les 00:00

Casa estiu esportiu

FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ A PARTIR DEL DIMECRES 10 DE JUNY A LES OFICINES DE LA REGIDORIA D'ESPORTS (C. TARRAGONA, 32),PREFERENTMENT AMB CITA PRÈVIA.

Horaris d’atenció al públic:

 • dilluns,dimarts i dijous  de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores
 • dimecres i divendres de 9 a 14 hores

Els fulls d’inscripció estaran disponibles a la web www.esportsmontcada.org

Documentació necessària:

 • Full de preinscripció amb el número assignat.
 • Full d’inscripció omplert i signat pel pare/ mare o tutor/a del menor. (vegeu documentació) o recollir-lo a les nostres oficines.
 • Fotocòpia de la fitxa de vacunacions.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Fotografia tipus carnet.
 • Llibre de família, en el cas de germans .
 • Declaració responsable de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i riscos que comporta, complimentada i signada pels tutors legals del menor.
 • Altres documents acreditatius necessaris per a consulta o verificació de dades.

Servei de menjador:
enú diari variat i adaptat a les necessitats nutricionals, amb atenció a nens celíacs o amb dietes especials.

La falsedat a les dades aportades serà motiu d’exclusió automàtica de les sol·licituds presentades per participar a l’adjudicació de les places

L’oferta d’activitats de Casal esportiu està subjecta a l’evolució de la crisi de la Covid-19 i a les indicacions de les autoritats sanitàries al respecte, per tant
la informació adjunta pot patir modificacions.

Dates:

1r torn: del 29 de juny al 17 de juliol
2n torn: del 20 al 31 de juliol

Any de naixement: de 2006 a 2009
Lloc de l’activitat: Pavelló Municipal Miquel Poblet (Camí de la Font Freda, 3) i Piscina Municipal Zona Esportiva Centre (Bonavista, s/n)
Places: mínim: 20 places, màxim: 50 places

Any de naixement: de 2010 a 2016
Lloc de l’activitat: Zona Esportiva Centre (Bonavista, s/n) i Escola Reixac (instal·lacions esportives exteriors)

Activitats previstes:

 • Jocs individuals
 • Tallers esportius
 • Habilitats motrius
 • Curset de natació diari
 • Ritmes d’estiu / fitnes
 • Esports alternatius
 • Habilitats tècniques esportives
 • Esports individuals
 • Iniciació a esports amb raqueta
 • Activitats amb material alternatiu

NOTA: Les activitats s’adaptaran a l’edat i al desenvolupament de les capacitats de l’alumnat i es podran modificar segons necessitats de programació i característiques del grup.

Preus segons l’horari

 

29 de juny al 17 de juliol

20 al 31 de juliol
Horaris Preus Preus
de 8 a 13 h (sense dinar) 102,20 € 76,50 €
de 8 a 14 h (sense dinar) 130,97 € 97,92 €
de 8 a 14 h (sense dinar)* 129,74 € 94,86 €
de 8 a 15 h (dinar inclòs) 166,46 € 119,34 €
de 8 a 17 h (dinar inclòs) 194,00 € 137,70 €
de 9 a 13 h (sense dinar) 73,44 € 55,08 €
de 9 a 14 h (sense dinar) 102,20 € 76,50 €
de 9 a 14 h (sense dinar)* 100,98 € 73,44 €
de 9 a 15 h (dinar inclòs) 137,70 € 97,92 €
de 9 a 17 h (dinar inclòs) 165,24 € 116,28 €

* Només s’ofereix en el Casal del Pavelló Miquel Poblet

Darrera actualització: 09.06.2020 | 14:06