I Pla Local per la diversitat sexual, afectiva i de gènere 2019-2022

Divendres, 22 de març de 2019 a les 00:00

En aquest informe es poden trobar els resultats del procés seguit. En primer lloc, descrivim breument el marc conceptual, l’estat de les polítiques locals LGTBI i el marc legal on s’inscriu aquest pla. A continuació, presentem la metodologia portada a terme tant en l’elaboració de la diagnosi com en la redacció del pla. Finalment presentem els resultats de la diagnosi sintetitzant quin és el nivell de transversalitzaci ó de la diversitat sexual, afectiva i de gènere en diferents àmbits i quines són les realitats del col·lectiu en diferents esferes de la vida social (espai públic, educació, feina, oci, etc.). Aquesta diagnosi ens ha guiat per definir el pla d’accions que presentem en aquest document, acompanyat de l’explicació del seguiment previst, que ha de permetre garantir la implementació del pla.

Darrera actualització: 22.01.2020 | 07:11