5.5. Apropar els serveis de l’administració a la ciutadania

  1. Realització d’accions innovadores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) per tal de reafirmar-la com a punt referent de relació entre la ciutadania i l’administració.
  2. Reconducció de l’atenció ciutadana vers l’administració electrònica.
  3. Establiment de mecanismes de control per tal de fer un seguiment acurat de les instàncies, queixes i suggeriments que la ciutadania adreça a l’Ajuntament.
  4. Formació en eines tecnològiques per lluitar contra la bretxa digital de la ciutadania.
  5. Potenciació de campanyes de sensibilització a la participació electoral.
  6. Increment de la comunicació a la ciutadania de les accions de solidaritat i cooperació (nacional i internacional) que es fan des de l’Ajuntament.
  7. Adequació dels horaris i els serveis d'ús públic dels equipaments a la noves necessitats i realitats.
  8. Creació d’un punt d'informació d’assessorament energètic (PAE).

Darrera actualització: 08.03.2023 | 16:24