5.4. Compromís amb el desplegament de l’e-Administració i la millora de les infraestructures tecnològiques

 1. Creació de l'ordenança de transparència i administració electrònica.
 2. Compliment de les lleis 39/2015 (del procediment administratiu comú de les administracions públiques) i 40/2015 (del règim jurídic del sector públic).
 3. Implantació de l’expedient electrònic (signatura biomètrica i notificació electrònica).
 4. Implementació dels serveis en línia de manera que permeti la realització íntegra dels tràmits.
 5. Modernització dels sistemes de gestió per a una millor interoperabilitat entre administracions públiques.
 6. Implantació de la carpeta ciutadana 2.0. per millora la gestió entre ciutadà i administració.
 7. Definició de les noves necessitats de gestió de dades, informació, coneixement amb la nova situació de delegació de tributs a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, dotant d’infraestructures de BI (intel·ligència empresarial) per a la presa de decisions.
 8. Millora dels procediments i cronogrames en la seva simplicitat i orientació a la ciutadania.
 9. Adequació de l’arxiu municipal i creació d’un arxiu històric.
 10. Modernització de les infraestructures de sistemes en la definició d‘un model híbrid, tpt garantint la continuïtat i disponibilitat dels serveis.
 11. Definició i implantació de les infraestructures de comunicació adients per a la interconnexió dels equipaments municipals (fibra, wimax, wifi, 5G).
 12. Optimització energètica de les infraestructures informàtiques i de comunicacions.
 13. Definició de projectes d’smartcity a mig i llarg termini.
 14. Sistematització dels sistemes de seguretat de la informació i la documentació amb què treballa l’administració.

Darrera actualització: 08.03.2023 | 16:23