5.3. Garantir la transparència i l’ètica en tots els processos públics

 1. Incidir en la transparència i pluralitat de la informació municipal.
 2. Desenvolupament d’iniciatives Open Data (dades obertes de l’administració) per l’aprofitament de tercers.
 3. Potenciació de l’escolta activa, tot implementant processos de participació.
 4. Millora de la plataforma tecnològica de participació ciutadana i centralització de tots els processos participatius en aquesta plataforma.
 5. Formalització i posada en marxa de la Comissió ètica que fa el seguiment del Codi ètic d’alts càrrecs de l’Ajuntament.
 6. Actualització i millora dels continguts del Portal de Transparència.
 7. Implementació del 100% dels indicadors del Portal de Transparència.
 8. Implementació del criteri 1/2018 sobre publicitat activa de les subvencions als grups polítics municipals.
 9. Elaboració i manteniment de la Carta de serveis dels diferents serveis municipals adreçats a la ciutadania.
 10. Elaboració del Catàleg de serveis que proporciona l’Ajuntament.
 11. Treballar en la millora continuada del catàleg de tràmits.
 12. Inclusió de clàusules socials per a les futures licitacions per tal d’incrementar la contractació pública socialment responsable.
 13. Anàlisi dels pressupostos públics en clau de gènere.
 14. Adhesió a la Xarxa Catalana per a la Compra Pública Ètica.

Darrera actualització: 08.03.2023 | 16:21