4.3. Protegir l’entorn natural

 1. Foment de la plantació d’espècies autòctones al municipi i foment de l’erradicació d’espècies foranes.
 2. Impuls d’una figura de protecció al Pla de Reixac.
 3. Actualització de l’inventari de camins.
 4. Tancament d’accessos al medi natural.
 5. Promoció de convenis de custodia del territori per a la conservació i el manteniment de torrents i rieres entre l´Agència Catalana de l’Aigua i entitats ecologistes.
 6. Inici de la recuperació de les dues rieres del Pla del Besòs, tot implicant altres administracions supramunicipals (Consorci del Besòs i Àrea Metropolitana de Barcelona).
 7. Inversions al  Pla de gestió integral del Parc fluvial del Besòs.
 8. Redacció i aprovació d’ordenances municipals en l’àmbit del medi ambient.
 9. Coordinació amb el cos d’agents rurals per estudiar les restriccions als espais de caça.
 10. Creació d’una comissió de Parcs (Patronat de Collserola i de Serralada de Marina) amb la participació de l’Ajuntament, per al compliment de les ordenances dels parcs.
 11. Exigir a la Diputació de Barcelona un punt de vigilància, en substitució de la torre de guaita ubicada al Turó de Montcada.
 12. Redacció del Programa de restauració de torrents i rieres en trama urbana.
 13. Foment de les franges de protecció d’incendis en habitatges sense continuïtat amb la trama urbana.
 14. Foment i promoció de la biodiversitat del riu Besòs a la façana de la Serralada Marina.
 15. Creació de la unitat de medi ambient de la Policia Local.

Darrera actualització: 08.03.2023 | 16:02