3.2. Impulsar i ampliar l’activitat en els polígons industrials

  1. Revisió i adequació  de la planificació d'usos urbans per aconseguir un model de ciutat que equilibri les activitats industrials i comercials amb la residència i l'habitatge.
  2. Ampliació dels serveis oferts a les empreses dels polígons d’activitat econòmica per millorar la seva competitivitat i creixement.
  3. Promoure el Pla de modernització de polígons industrials.Revisió dels convenis de col·laboració amb les juntes de conservació dels polígons, per tal de que tinguin prou recursos per mantenir-los.

Darrera actualització: 08.03.2023 | 15:45