2.8. Millorar i preservar el patrimoni arquitectònic de la ciutat

  1. Creació de la Comissió de Patrimoni.
  2. Preservació i difusió del patrimoni a través de la pàgina web, actes, visites, etc.
  3. Posar en valor i aprofita els edificis municipals en desús, tot difonent una fitxa inventari de cadascun d’ells.
  4. Utilització, manteniment i millora de Can Masoliver.
  5. Rehabilitació i ús de la Casa Larratea.
  6. Intervenció per aturar la degradació de la Torre de Na Joana.
  7. Acabament de  la restauració de la Casa de les Aigües amb la rehabilitació de la Torre de l’Aigua.
  8. Transformacio de les propietats ferroviàries sense ús en equipaments, mitjançant convenis de cessió amb l’ADIF (escales Sant Joan i Font Pudenta).
  9. Garantir el manteniment i la difusió del Rec Comtal i el Casal de la Mina, amb la participació de l’Ajuntament de Barcelona, a través del seu Pla director.
  10. Donar continuïtat al projecte “El Rec Comtal es mou” en defensa i recuperació d’aquest espai públic amb la participació de la ciutadania.

Darrera actualització: 08.03.2023 | 15:26