2.7. Dignificar els barris amb mancances urbanístiques

  1. Incentivar la rehabilitació i millora dels infrahabitatges a la muntanyeta de Can Sant Joan, participant en la redacció del Pla director Vallbona-Can Sant Joan, per afrontar també la mobilitat, accessibilitat, adquisició de zones verdes i equipaments.
  2. Desenvolupament del Pla de millora Muntanyeta-Font Pudenta per crear habitatge públic i adequant la nova zona verda adquirida per l’Ajuntament. Afrontar els problemes d’infrahabitatge del barri.
  3. Dotació de serveis al barri i completar la urbanització del sector de l’Estany de Gallecs, portant-hi l’aigua potable.
  4. Dotació de serveis a la Vallensana baixa i completar la urbanització del barri.
  5. Redacció del nou planejament de Terra Nostra (zona 21), amb una nova reparcel·lació i una nova urbanització, accés als serveis bàsics i espais lliures del barri.
  6. Diagnosi i propostes de solució per a la zona de Reixac i pavimentació de l’accés al sector.
  7. Redacció de la normativa urbanística i del nou planejament de la zona 15 de Terra Nostra.
  8. Regularitzar i corregir els dèficits urbanístics i de serveis del barri de Can Pomada, dins de l’espai de protecció del Pla de Reixac.
  9.  Afrontar la problemàtica del Bosc d’en Vilaró, juntament amb totes les administracions implicades (AMB i Generalitat).

Darrera actualització: 08.03.2023 | 15:24