2.4. Millorar la mobilitat ciutadana per fer-la més accessible, segura i sostenible

 1. Seguiment i implantació del Pla de mobilitat urbana sostenible (2017-2022) i coordinació amb altres plans de mobilitat supramunicipals.
 2. Creació del Consell de mobilitat municipal.
 3. Estudiar  la mobilitat per reduir els desplaçaments amb vehicles i pacificació de zones del nucli urbà d’ús només per a vianants.
 4. Construcció de la ronda cívica al voltant del Turó.
 5. Pacificació i urbanització de l’Avinguda de Terra Nostra en un únic sentit de circulació de vehicles, implantant mobilitat tova, accessibilitat i camins escolars, tot ampliant-ne la vorera.
 6. Convertir la N150 en una avinguda metropolitana amb transport públic, xarxa ciclable i ampliació devoreres i fer-hi passar la línia d’autobús 155 en sentit circular.
 7. Implantació de zones de descans i desviament de la xarxa ciclable de la N150 cap al Coll de Montcada i el Turó i cap a Terra Nostra.
 8. Connexió per a vianants entre els barris de Vallbona i Can Sant Joan. Obertura i connexió entre els carrers Bosc i Oristà.
 9. Millora i adequació de les escales mecàniques existents, per tal de fomentar l’accessibilitat per a persones amb dificultat en la mobilitat, i minorar les afectacions i incidències.
 10. Connexió amb bicicleta de Montcada i Reixac amb els municipis veïns per tal de crear una xarxa ciclable supramunicipal (amb Collserola, Cerdanyola del Vallès i la Llagosta).
 11. Execució del Pla local de seguretat viària (PLSV) actual i increment de la dotació econòmica.
 12. Creació d’una ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants incloent-hi els VMP (vehicles de mobilitat personal).
 13. Estudi de millora dels serveis d’autobús: parades, línies, freqüències, tipus de vehicles, etc.
 14. Ampliació de la xarxa d’electrolineres i estacions de recàrrega elèctriques.
 15. Establir un parc infantil d’educació viària.

Darrera actualització: 08.03.2023 | 15:07