2.11. Regulació del sòl urbà en pro del bé comú

  1. Redacció d’una modificació de planejament per garantir reserves d’habitatges de protecció oficial al sòl urbà consolidat.
  2. Regulació dels lloguers turístics, tot restringint la seva implantació.
  3. Restricció de les cases d’apostes mitjançant una nova regulació d’usos.
  4. Millora de l’accessibilitat als edificis mitjançant una modificació de planejament que faciliti la ubicació d’ascensors i escales en nous espais.
  5. Adequació de les normatives urbanístiques de sol urbà per adaptar els aparcaments a les noves necessitats de mobilitat i accessibilitat (major nombre de places per habitatge, espais per a bicicletes, etc).
  6. Densificació del nombre d’habitatges per edifici per permetre creixements que facilitin l’accés a l’habitatge sense consumir nous espais lliures i respectant el territori.
  7. Dinamització dels polígons industrials amb una regulació que permeti la seva modernització amb nous usos d’activitats.

Darrera actualització: 08.03.2023 | 15:31