1.8. Fer de Montcada i Reixac una ciutat educadora

 1. Creació d’una plataforma amb tota l’oferta d’activitats extraescolars que es fan al municipi, ordenades per tipologies.
 2. Potenciació dels projectes d’innovació educativa i acompanyament en les transicions educatives, especialment en els centres d’alta complexitat.
 3. Revisió del model de participació en el Consell Escolar Municipal.
 4. Impuls d’accions a les escoles i entre les famílies en favor de la coeducació, l’educació emocional, la inclusió i la salut i contra l’assetjament escolar.
 5. Promoció entre les nostres escoles dels valors feministes, de compromís amb la coeducació i de ser actives en la lluita contra la desigualtat i la violència de gènere.
 6. Consolidació de l’assessorament, l’orientació i les activitats per a les famílies que tenen fills/es en la franja de 0-3 anys.
 7. Construcció d’una nova escola bressol municipal a Can Sant Joan, per a dignificar l’espai i donar millor atenció als infants.
 8. Adequació de la tarifació social a les quotes d’escolarització i menjador de les escoles bressol municipals en funció dels resultats dels 2 primers anys d’aplicació.
 9. Creació d’una Oficina Municipal d’Escolarització (OME) i elaboració d’una nova proposta de mapa escolar al municipi.
 10. Petició que es doti dels recursos necessaris a  l’Institut La Ferreria, perquè esdevingui un dels centre de referència a Catalunya en  formació professional.
 11. Petició de l’Institut Escola a Mas Rampinyo al Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
 12. Sol·licitud d’un nou edifici per a l’Institut Montserrat Miró.
 13. Ampliació del nombre de suports intensius d’escolarització inclusiva (SIEI); una mes a primària i a secundària, tot coincidint amb les zones d’influència.
 14. Ampliació de places de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) per a la mancomunitat Montcada i Reixac, Ripollet, Cerdanyola del Vallès.
 15. Exigir al Departament d’Ensenyament de la Generalitat el retorn dels deutes del finançament de les escoles bressols.
 16. Vetllar per garantir l’equilibri de les ràtios, tant a primària com a secundària, per tal d’evitar la massificació en les aules. Petició al Serveis Territorials d’Ensenyament d’ampliació de la dotació de professorat per esponjar les ràtios.
 17. Petició al Departament d’Educació de la Generalitat d’incrementar els vetlladors i dotació a les SIEI dels centres escolars, per tal de millorar l'atenció dels alumnes amb necessitats educatives especials.
 18. Elaboració d’un Pla d’acció contra la segregació escolar.
 19. Increment del suport a les Associacions de Familiars d’Alumnes (AFAS).
 20. Impulsar el Pla de millora dels edificis i instal·lacions educatives.
 21. Impulsar l’aliança Educació 360, que pretén fer un canvi de model educatiu que integri els aprenentatges i l’educació a temps complet, connectant l’escola, les famílies i tots els recursos i actius de la comunitat.
 22. Cercar fons de finançament per la creació de la figura tècnica del Pla educatiu d’entorn (PEE).
 23. Fer d’intermediaris i col·laborar per garantir el trasllat del servei d’atenció precoç a infants (CDIAP) a un espai més adequat i ample per millorar l’atenció a les persones usuàries.
 24. Creació de grups de pares i mares per fer tallers de d’educació familiar i d’atenció a les situacions de risc i vulnerabilitat relacionades amb l’educació dels infants.
 25. Interrelacionar famílies i comunitat en les accions amb infància i joventut dels centres oberts.
 26. Increment de les beques d’escolarització.

Darrera actualització: 17.03.2023 | 11:49