1.3. Millorar el model de Serveis Socials per a l’atenció a la ciutadania

  1. Fer un estudi dels costos per a la implantació del model de tarifació social en d’altres serveis de l’Ajuntament més enllà de l’escola bressol.
  2. Estudiar i implementar un nou model de concessió d’ajudes tramitades per Serveis Socials, per tal d’optimitzar la manera d’atorgar els ajuts a les famílies i tenir en compte les particularitats de cada cas.
  3. Definició i aplicació del nou model de garantia del dret a l’alimentació (amb menys assistencialisme i enfocat a una mirada transversal i inclusiva).

Darrera actualització: 08.03.2023 | 14:06