1.10. Promoure l’esport com a motor social

 1. Dissolució de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure.
 2. Creació del Consell local d’esports, amb la participació de totes les entitats esportives federades, escolars i de lleure, per tal de poder definir i avaluar de manera conjunta les polítiques esportives municipals.
 3. Cercar fórmules per donar rellevància als esportistes i als clubs locals amb la implicació de les entitats i clubs en la presa de decisions.
 4. Foment de l’esport escolar ¡ i aposta per augmentar el nombre de participants, tot establint els mecanismes necessaris en col·laboració amb les AFAS i les entitats esportives.
 5. Establiment  de mecanismes per protegir l’esport escolar, tot afavorint les entitats esportives que més el respectin, practicant en els centres educatius.
 6. Creació de vincles entre  l’esport i la natura dins del territori de Montcada i Reixac.
 7. Desenvolupament de fórmules per fomentar l’esport popular i per joves a l’espai públic, amb la instal·lació  gradual de nous espais esportius als parcs i zones d'ús públic.
 8. Cerca d’estratègies per fomentar l’ètica a l’esport. Impuls de valors ètics i difusió d’aquests entre els clubs i entitats locals. Compromís de denúncia i presa de mesures contra qualsevol tipus de violència o pràctica irregular que suposi una actitud vexatòria per a persones o col·lectius.
 9. Disseny d’estratègies per fomentar l’esport inclusiu entre persones amb discapacitat, amb problemes de salut o en risc d'exclusió social. Cerca de fórmules per facilitar la integració en els programes actius i, si fos necessari, creació de grups específics amb monitors especialitzats.
 10. Regulació i facilitació de l'ús de les pistes escolars en horari extraescolar per cobrir la falta d'espai per a la pràctica de l’esport no competitiu.
 11. Increment dels ingressos actuals en concepte de publicitat, subvencions, mecenatge o altres opcions.
 12. Manteniment i millora de les infraestructures esportives actuals.
 13. Foment de les fórmules d’estalvi energètic en els equipaments esportius municipals, substituint la il·luminació actual per la de LED.

Darrera actualització: 08.03.2023 | 14:31